Датчици
Paradox - WD1 - Безжичен Детектор за Детекция на Вода
Paradox DCT6 Безжичен Магнитен Контакт За Вграждане