Teletek - Bravo - Безжични Контролни Панели

Bravo е безжичен алармен контролен панел подходящ за инсталиране в домове и малки офиси. Системата се управлява лесно чрез дистанционно управление и/или мобилно приложение MobileTTE за смарт телефони (изисква се монтиран GPRS или LAN модул към конфигурацията на панела).

Към панела, опционално на слот, могат да се добавят до два комуникационни модула (GPRS, LAN, PSTN, PSTN VD или MOUT / PGM). GPRS и LAN модулите са подходящи за управление, програмиране и мониторинг през web интерфейс Ajax SP или мобилно приложение MobileTTE.

Чрез специализирания софтуер ProsTE се извършват настройки, като връзката с панела се осъществява посредством стандартен кабел USB - мини USB или USB – микро USB (зависи от версията на панела). USB интерфейсът е разположен от външната страна на кутията и е достъпен без отварянена капака.


Няма продукти в тази категория.