Зареждане... Моля, изчакайте...

Категории

Генератори за мъгла

Системи за защита от взлом и грабеж, чрез замъгляване на помещението

Генератори за мъгла

Генераторите за мъгла защитават на Вашата собственост. Създават гъста димна завеса само за няколко секунди, която прави абсолютно невъзможно нарушителят да се движи и ориентира свободно в помещението и го принуждава да търси най-бързия начин да излезе. Алармена система, допълнена с генератор за мъгла създава ефективна "активна" защита на обекта

Генерираният гъст дим създава естествена дезориентация на нарушителите, която им пречи да завършат започнатото нападение. Системата постоянно следи за нивото на течността, температурата на нагревателя, състоянието на батериите и основното захранване.

Генератори за мъгла

Бързите грабежи и обирджиите често причиняват повече щети на имуществото, отколкото е стойността на откраднатото. Справете се с тях чрез генератор за мъгла!

Безвреден за хора и имущество

Генерираният дим е напълно безвреден и системата е подходяща за монтаж в жилищни, търговски, промишлени и военни обекти. Системата за генеране за мъгла е отлична защита на всякакви стоки, като например дрехи, бижута или техника в магазини, складове, офиси и жилища. Димът се разсейва и не оставя следи или петна по стоките и предметите в помещението. Контрол над веществото в специализирани лаборатории гарантира, че димът е абсолютно безвреден.

Сортиране:

Артикули в Генератори за мъгла