Зареждане... Моля, изчакайте...

Категории

Детектори

По своята същност детекторът е елемент на ПИС, приемащ и преработващ информация за контролиран от него параметър (дим, топлина, излъчване). Приемането на входни данни за определен параметър става чрез чувствителен елемент (сензор), който от своя страна преобразува стойности на параметъра в електрически сигнал. Полученият сигнал се усилва и коригира чрез усилвател, намиращ се в детектора и се подава на прагов елемент.

Важна характеристика на детектора е неговата чувствителност. Тя показва каква е минималната стойност на контролирания параметър, която ще предизвиква активиране на детектора.

Друга важна характеристика на детектора е охраняваната от него площ (м²). Това е площта, която детекторът защитава при определена височина на монтиране, като при възникване на пожар в точка от тази площ детекторът трябва да сработи за предварително определено време.


Артикули в Детектори