Зареждане... Моля, изчакайте...

Категории

Нашият бюлетин


Нов PGM Engine Paradox

Публикувано на 15 05 2018 г.

pgm engine paradox.png

Постигнато е по-бързо сработване на програмируемите изходи и възможност те да се визуализират, и да могат коректно да се управляват през новото приложение Insite Gold и облачният SWAN Server. Също така и възможност за поддръжка на новия PGM разширител с 8 релейни изхода PGM82.

За почти всички панели вече има нови фърмуери, които подържат новият PGM Engine:

  • За панелите EVO 192 и EVO HD, това е версия 6.86.000
  • За Spectra 5500/6000/7000 – версия 6.80.012
  • За MG5000/5050 – Версия 4.84.004

При EVO панелите с новият фърмуер се въвеждат и нови секции за програмиране на изходите в инсталаторско меню. Това са секции от 0901 до 0932. На практика така се създават 32-та възможни изхода в системата, като след влизане на дадена секция, изхода се дефинира като сериен номер на устройство и изход номер на устройството:

pgm paradox

Пример:

Програмирането през клавиатурата на PGM 1 да бъде PGM 1 на платката на панела, да се казва PGM 01, и да сработва при звучна аларма от коя да е група, да възстановява при деактивиращото събитие, и с нулиран таймер:

0901 ⇒ (0505992B)(001) ⇒ 064 ⇒ 255 ⇒ 006 ⇒ 006 ⇒ 000 ⇒ 000 ⇒ 000 ⇒ 000 ⇒ 000 ⇒ ******** ⇒ PGM 01 ⇒ Enter.

Обръщаме внимание, че по подразбиране е включена опция 1 – PGM deactivation after timer. При нужда да се спира.

При MG/SP серията панели с новия фърмуер, изходите на разширителя PGM82 се разпознават като изходи от 9 до 16. Съответно се програмират в секции от 236 до 251 за Activation/Deactivation Events.

По отношение на софтуера за програмиране Baby Ware – текущата версия 5.1.0 поддържа новият PGM Engine, стига панелите да със съответния фърмуер.

За всички периферни модули, които имат програмируеми изходи, има и нови фърмуерни версии, които да са съвместими с новия PGM Engine.