Зареждане... Моля, изчакайте...

Категории

Нашият бюлетин


Защо да се използва система за контрол на достъп?

Контролът на достъп Ви дава възможност да контролирате кой има достъп до вашата сграда.

Брави и ключове също ви позволяват да гарантирате достъпа до вашата сграда, но когато ключ се изгуби или бъде откраднат, неудобството и разходите за смяна на бравите и изваждането на нови ключове могат да бъдат значителни. Ключовете също могат да бъдат копирани, което създава още повече рискове за сигурността.

Система за контрол на достъп

Всички обекти, независимо дали са малки, средни или големи, разполагат с активи, които трябва да бъдат защитени от кражба. Налице е и въпросът за защитата на персонала и тяхното имущество. Безспорно е, че в сгради, които са обезпечени с брави и ключове, вратите биват оставяни отключени по цял ден. Това дава възможност за кражби и повреди.

Системата за контрол на достъп ви осигурява най-ефективния и удобен начин за защита на вашата сграда и имущество. Инсталирането на система за контрол на достъп означава, че никога повече няма да се налага да сменяте брави и да вадите нови ключове. Чипове се издават за осигуряване на достъп до контролираните врати и лесно се изключват от системата, ако са изгубени, откраднати или просто не са върнати от някой, който напусне фирмата. Чипове без права няма да осигурят достъп до контролираните врати.

Система за контрол на достъп

След като системата за контрол на достъп е инсталирана, всички врати, контролирани от системата ще се заключват автоматично, когато вратата е затворена. Всеки без PIN код или чип за достъп не може да влезе. Ако е необходимо, вратите могат да бъдат отключени за определен период от време.

Системите за контрол на достъп могат да предложат гъвкав контрол върху правата на потребителите. Например, всички служители могат да получат достъп до главният вход на сградата, но достъпът до вътрешни пространства може да бъде ограничен за тези, които нямат право да бъдат там. Достъпът може да бъде ограничен и по време, т.е. да се предостави достъп на определени потребители в определени часове на деня или през нощта.

Системата за контрол на достъп предоставя сигурен, удобен, гъвкав и рентабилен начин за контрол кой има достъп до вашата сграда и кога достъпът му е разрешен. Контролът на достъп ви дава възможност да организирате сигурността, от която се нуждаете.

Автор:
Коментари от: