Зареждане... Моля, изчакайте...

Категории

Нашият бюлетин


Изтриване на изгубено дистанционно управление на алармени системи Spectra SP и MAGELLAN на Paradox

MAGELLAN

MG5000
MG5050

Spectra SP

SP65
SP4000
SP5500
SP6000
SP7000

  Действие Детайли
1 Натиснете бутон на алармени системи Spectra SP и MAGELLAN на Paradox + [ГЛАВЕН КОД]  
2 [BYP]  
3 [3]  
4 [Всички дистанционни] + [ENTER] Натиснете по един бутон на всяко дистанционно. След това [ENTER]
5 Натиснете и задръжте [SLEEP] за 3 сек. Натиснете и задръжте [SLEEP] за да изтриете всички изгубени дистанционни.