Зареждане... Моля, изчакайте...

Категории

Нашият бюлетин


Какво е UTC при камерите за видеонаблюдение

В днешно време, камери за видеонаблюдение се използват за защита и наблюдение на жилищни и търговски обекти, но повечето от охранителните камери са инсталирани или на тавана или на стена, където да не са лесно достъпни, за да се предотврати вандализъм. Заради това, когато се наложи да се ремонтират, тестват или настройват съществува неудобство за потребителите. За решаването на това неудобство, една компания е изобретила нова технология - UTC. UTC е нова технология, която позволява на потребителя дистанционно да управлява OSD (екранното меню) менюто на камерата за видеонаблюдение.

UTC камера

Въведение в UTC

UTC е съкращение на "Up The Coax", UTC е нова технология в аналоговите системи за видеонаблюдение. UTC позволява на потребителя дистанционно да управлява OSD менюто на камерата чрез своята UTC интегрална схема (IC). Най-важното за технологията е, че тя не се нуждае от промени в оригиналната схема на охранителните камери. UTC е вграден в коаксиалния кабел и контролния сигнал се предава чрез кабела.

Предимствата на UTC камерите

Очевидно е, че UTC (Up The Coax) технологията може да спести от времето за монтаж и настройка. И дава възможност на потребителя да прави промени в настройките на камерата, без да се налага да има директен достъп до охранителната камера.

  • Дистанционен достъп до OSD менюто на камерата чрез коаксиалния кабел и UTC Контролер
  • Програмиране на външна камера отвътре
  • Намаляване на времето за монтаж и настройка на камерата
  • Настройка без директен достъп до камерата
  • Решение без да се променя оригиналния дизайн на камерата
  • Работи само с аналогови камера с OSD (екранно меню) меню и UTC контрол

UTC камера
Коментари от: