Зареждане... Моля, изчакайте...

Категории

Нашият бюлетин


Кратко ръководство за експлоатация на iVMS-4500 от Hikvision за андроид

Обща информация

iVMS-4500 V3.2 е приложение за андроид, предназначено за мобилни телефони на базата на андроид OS (версия 2.3.3 или по-висока). Може да се използва за дистанционно видеонаблюдение в реално време от DVR, NVR, IP (мрежови) камери, IP управляеми куполни (PTZ) камери и енкодери (IP сървъри) чрез безжична мрежа. Може също да възпроизвеждат файлове със записи, локално да се съхраняват и управляват снимки и видео файлове, да се контролират алармените изходи и да се управляват PTZ камери.

Основни характеристики

Възпроизвеждане в реално време

Възпроизвеждане на запис

Управление на устройства

Управление на снимки и видео файлове

Настройки

 

След като стартирате софтуера, ще Ви покаже интерфейса за възпроизвеждане в реално време (Live View). Можете да кликнете на за да активирате главното меню, което съдържа следните икони.
За да отидете на интерфейса за възпроизвеждане в реално време.
За да отидете на интерфейса за възпроизвеждане на запис.
За да отидете на интерфейса за управление на устройства.
За да отидете на интерфейса за управление на снимки и видео файлове.
За да отидете на интерфейса за настройки.

Възпроизвеждане в реално време

Срартиране на възпроизвеждането в реално време

1. В интерфейса за възпроизвеждане в реално време (Live View), кликнете на за да влезете в интерфейса със списъка с камери (Camera List), изберете камерата(ите) или устройството(ата), които искате да наблюдавате в реално време.
Икона за устройство.
Икона за камера.
Изберете камера или устройство за възпроизвеждане в реално време.
Връщане към интерфейса за възпроизвеждане в реално време (Live View).
Добавяне на често използвани камера(и) към любими.
Икона за любими (Favorites).
2. Кликнете на бутона Start Live View да започнете възпроизвеждане в реално време на избраните камери.
Това са описания на иконите в интерфейса за възпроизвеждане в реално време.
Към интерфейса със списъка с камери.
Снимане на снимка от избрания прозорец.
Запис на видео от избрания прозорец.
Контрол на PTZ функциите.
Настройки на картината.
Спиране на всички камери.
Контрол на аудиото.
Двупосочно аудио.
Контрол на алармените изходи.
Цифрово увеличение.

Спиране на възпроизвеждането в реално време

Докато наблюдавате в реално време можете да кликнете на за да спрете всички камери.
Или можете да изпълните следните стъпки за да спрете само една камера.
1. Натиснете и задръжте прозореца на камерата.
2. Плъзнете прозореца нагоре и иконата ще се покаже в горната част на прозореца.
3. Плъзнете прозореца към докато се смени на и след това пуснете прозореца. По този начин можете да спрете само определена камера.

Контрол на PTZ функциите

Кликнете за да активирате PTZ функциите.
Пускане / спиране на автоматичното сканиране.
Увеличение: увеличение + / увеличение -
Фокус: фокус + / фокус -
Бленда: бленда + / бленда -
Задаване и повикване на предварително зададени позиции.

В режим "контрол на PTZ" можете да плъзнете пръст в прозореца на камерата наляво, надясно, нагоре или надолу, за да завъртите или наклоните камерата. Може, също така да поставите два пръста върху прозореца на камерата и да ги раздалечите, за да увеличите мащаба или да ги сближите, за да намалите мащаба.

Задаване и повикване на предварително зададени позиции

1. Плъзнете пръст в прозореца за да преместите камерата към желаната позиция.
2. Кликнете за да зададете предварително зададена позиция № (от 1 до 256) в новоотворилия се прозорец.
3. Кликнете на Set за да я запишете. Вече записани, предварително зададени позиции може да се извикват като се напише номера им и се кликне Call.

Настройки на картината

Кликнете на за да настройте картината. Три от настройките са предварително зададени Clear, Balanced и Fluent. И потребителят може да променя качеството на картината.
Забележка: Ако промените качеството на картината, възпроизвеждането в реално време и записа от устройството могат да бъдат засегнати от новите настройки.

Персонализиране на качеството на картината

1. Кликнете на Custom за да активирате настройките.
2. Конфигуриране на параметрите в съответствие с действителните нужди Stream Type, Resolution, Frame Rate и Bitrate

Контрол на алармените изходи

Можете да управлявате от софтуера алармените изходи на добавеното устройството.
1. Плъзнете контролния панел, за да се покажат още икони.
2. Кликнете на за да активирате панела за контрол на алармените изходи.
3. Изберете алармен изход и кликнете върху него , за да се активира този алармен изход.

Цифрово увеличение

Може да се реализира частично цифрово увеличение по време на възпроизвеждането в реално време.
1. Кликнете на и избраният прозорец ще се покаже в режим на увеличение.
2. Поставете два пръста върху прозореца на камерата и ги раздалечете за да увеличите мащаба или ги сближете за да намалите мащаба. Или можете да кликнете два пъти върху изображението от камерата, за да се увеличи и после пак да кликнете два пъти, за да се намали.

Възпроизвеждането в реално време на цял екран

По време на възпроизвеждането в реално време, може да завъртите телефона или таблета, за да влезете в режим на цял екран. Можете да плъзнете лентата с инструменти на избрана от Вас позиция.

Възпроизвеждане на запис

Стартиране на възпроизвеждането на запис

1. От интерфейса за възпроизвеждане на запис (Remote Playback), кликнете на за да влезете в интерфейса със списъка с камери (Camera List).
Задайте времето за начален и краен час.
Изберете камера за възпроизвеждане.
Икона за устройство.
Икона за камера.
Връщане към интерфейса за възпроизвеждане на запис (Remote Playback).
2. Кликнете на бутона Start Playback, за да започне възпроизвеждането на записа.
3. Можете да плъзнете лентата на графика, за да настроите времето за възпроизвеждане.

Снимане на снимка.
Отрязване.
Пауза.
Стоп.
Контрол на аудиото.
Цифрово увеличение.

Спиране на възпроизвеждането на запис

Можете да кликнете на , за да спре възпроизвеждането.
Или можете да изпълните следните стъпки за да спре на възпроизвеждането.
1. Натиснете и задръжте прозореца на камерата.
2. Плъзнете прозореца нагоре и иконата ще се покаже в горната част на прозореца.
3. Плъзнете прозореца към докато се смени на и след това пуснете прозореца.

Цифрово увеличение

Може да се използва цифрово увеличение по време на възпроизвеждане на видео файлове.
Кликнете на и след това поставете два пръста върху прозореца на камерата и ги раздалечете за да увеличите мащаба или ги сближете за да намалите мащаба. Или можете да кликнете два пъти върху изображението от камерата, за да се увеличи и после пак да кликнете два пъти, за да се намали.

Възпроизвеждане на запис на цял екран

По време на възпроизвеждането на запис може да завъртите телефона или таблета за да влезете в режим на цял екран. Можете да плъзнете лентата с инструменти на избрана от Вас позиция.

Управление на устройства

Добавяне на устройство

От интерфейса за управление на устройства (Device Management), кликнете на , за да добавите ново устройство.
Alias: Име на устройството.
Register Mode: Изберете едно от HiDDNS, IP/Domain или IP Server.
HiDDNS: Когато устройството е регистрирано в HiDDNS сървър, Вие трябва да въведете адреса на HiDDNS сървъра и името на домейна на устройството. Може също да сканирате серийния номер на устройството като кликнете на , ако е регистрирано в сървъра HiDDNS чрез сериен номер.
IP/Domain: Можете да получите достъп до устройството чрез фиксиран IP адрес или име на домейн. Трябва да се въведе IP адрес или домейн адреса и порта на устройството.
IP Server: Можете да получите достъп до IP сървър. Трябва да се въведе IP адреса на IP сървъра и идентификатор, който е името или серийния номер на устройството.
User Name: Въведете потребителското име.
Password: Въведете паролата.
Camera No.: Броят на камерите на устройството може да се получи и автоматично, след като устройството е добавено успешно.

Редактиране на устройство

1. От интерфейса за управление на устройства (Device Management), кликнете на устройството за да видите неговите параметри.
2. Кликнете на и след това можете да редактирате устройството.

Изтриване на устройство

От интерфейса за управление на устройства (Device Management) натиснете и задръжте върху устройството, за да активирате прозореца за изтриване. Кликнете върху бутона Confirm, за да изтриете избраното устройство.

Управление на снимки и видео файлове

В интерфейса за управление на снимки и видео файлове (Picture and Video Management), можете да преглеждате и управлявате локални видео файлове и снимки, които са заснети в интерфейса за възпроизвеждане в реално време или за възпроизвеждане на запис. Снимките и видео файловете се съхраняват в директорията iVMS-4500 на SD картата.

За изтриване на няколко снимки и видео файлове, моля, изпълнете стъпките по-долу.
1. Кликнете на и след това изберете снимките и видео файловете, които искате да изтриете.
2. Кликнете на за да изтриете избраните файлове. Или можете да кликнете на да го откажете.

Управление на снимки

1. Кликнете на снимка за да се покаже на цял екран. Можете да кликнете на , ако искате да я изтриете.
2. Може да поставете два пръста върху прозореца на камерата и да ги раздалечите, за да увеличите мащаба, или ги сближете, за да намалите мащаба. Или можете да кликнете два пъти върху изображението, за да се увеличи и после пак да кликнете два пъти, за да се намали. Може, също така да плъзнете снимката, за да преместите картината, когато е увеличен мащабът.

Управление на видео файлове

1. Кликнете на видео, за да се покаже на цял екран. Кликнете на , ако искате да го изтриете.
2. Кликнете на , за да го възпроизведете.
Снимане на снимка.
Пауза.
Контрол на аудиото.

Настройки

В интерфейса за настройки (Configuration), можете да зададете или редактирате парола, да видите ръководството за употреба, основните характеристики, версията на софтуера, да проверите за актуализация, да изпратите имейл до Hikvision.

Защита с парола

В интерфейса за настройки (Configuration), можете да натиснете Turn Password On, за да влезете в интерфейса за настройки на парола и да въведете нова парола, за да активирате защитата с парола за вход в приложението.
Можете да натиснете Modify Password, за да смените паролата.
Ако искате да спрете защитата с парола, натиснете Turn Password Off и въведете паролата си, за да потвърдите настройките.

Актуализация на софтуера

В интерфейса за настройки (Configuration) ще се покаже съобщение, когато има нова версия на софтуера в Google Play и ще ви подкани да актуализирате приложението. Може да актуализирате софтуера веднага или да изпълните актуализацията по-късно.
1. Натиснете About за да влезете в интерфейса.
2. Ако има New в Software Update, натиснете Software Update, за да актуализирате софтуера.

Обратна връзка

Ако имате някакъв проблем или предложение за използването на софтуера, не се колебайте да изпратите имейл до Hikvision, като кликнете Feedback от интерфейса About. Техническите инженери ще отговорят на вашите проблеми и предложения възможно най-бързо.

Автор:
Коментари от: