Зареждане... Моля, изчакайте...

Категории

Нашият бюлетин


Смяна на кода на алармени системи Spectra SP и MAGELLAN на Paradox

MAGELLAN

MG5000
MG5050

Spectra SP

SP65
SP4000
SP5500
SP6000
SP7000

    Визуална обратна връзка
1 Натиснете бутон на алармени системи Spectra SP и MAGELLAN на Paradox  
2 Въведете [ГЛАВЕН КОД] бутон на алармени системи Spectra SP и MAGELLAN на Paradox бутон започва да мига. Когато цифров бутон на клавиатурата свети значи че потребителят вече е програмиран.
3 Изберете потребител чрез въвеждане на 2 цифрен потребителски номер (от 01 до 32). "Arm" мига.
4 Въведете 4 или 6 цифри за нов код "Sleep" мига.
5 Повторно въвеждане на 4 или 6 цифри за нов код "Stay" мига.
6 За да се регистрирате дистанционно натиснете и задръжте някой бутон на дистанционното за 3 секунди. Пуснете бутона. Натиснете пак и задръжте някой бутон на дистанционното бутон за 3 секунди. Ако не желаете да назначите дистанционно натиснете [ENTER]. "Off" мига.
7 За да програмирате друг потребител преминете към стъпка 3.
За да излезете натиснете [CLEAR].
За разделени на две части алармени системи продължете към стъпка 8.
 
8 Натиснете [1] и / или [2], за да присъединете потребителя към първа или втора част или и към двете части на алармената система.
Натиснете [ENTER].
 
9 За да програмирате друг потребител преминете към стъпка 3.
За да излезете натиснете [CLEAR].
 


Забележка:
По подразбиране: потребител 1 има достъп до двете части на алармената система, потребител 2 има достъп само до първа част а потребител 3 има достъп само до втора част на алармената система. Тези настройки не могат да бъдат променяни. (Изключение: когато алармената система не е разделена на две части потребител 2 ще бъде назначен към част 1)