Зареждане... Моля, изчакайте...

Категории

Нашият бюлетин


Сравнение на характеристиките на датчиците на Paradox

  DG55 DG65 DG75 DG85 525DM DG467 DG466 476+ 476PET 460
Характеристики DG55 DG65 DG75 DG85 525DM DG467 DG466 476+ 476PET 460
Цифрова детекция на движение Да Да Да Да Да Да Да - - -
Digitаl Shield алгоритъм Да Да Да Да Да Да Да - - -
Автоматично обработване на импулсните сигнали Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Автоматична температурна компенсация Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Преплитаща се геометрия на сензорите - Да - - - - - - - -
Двойна обработка на сигнала Да Да Да Да Да Да - - - -
Цифрово двойно срещуположно засичане   Да Да Да - - - - - -
Специални функции - - - Външен монтаж Комбиниран с антимаскинг - Насочени лъчи - - -
Незасичане на домашни любимци - - До 40 кг До 40 кг - - - - До 18 кг -
Метален екран срещу електромагнитни смущения Да Да Да Да Да - - Да Да Да
Брой сензорни елементи Два Четири Два двойни срещуположни Два двойни срещуположни Два Два Два двойни Два Два Два
Обхват 12 x 12 м 12 x 12 м 11 x 11 м 12 x 12 м 12 x 12 м 7 м при височина 2.4 м
11 м при височина 3.7 м
Специално 11 x 11 м 11 x 11 м Специално
Ъгъл на покритие 110° 110° 90° 90° 90° 360° Специален 110° 90° 0° или 10°
Възможност за замяна на лещата Да Да - Да - - - Да - -