Гаранционни условия

1 Гаранционни условия

 • Фирма "Мегара ЕООД" се задължава експедитивно и за своя сметка да отстрани всички производствени дефекти на продадените от нея устройства, проявени по време на гаранционния им срок.
 • Гаранционният срок е 24 (двадесет и четири) месеца и започва да тече от датата на закупуване.
 • Гаранцията на всички акумулатори (с изключение на CSB) e 3 (три) месеца.
 • Всички тестове и ремонти на рекламираните устройства се извършват в сервиз на фирма "Мегара ЕООД", освен ако не е договорено друго. Транспортните разходи до и от сервиза са за сметка на клиента.
 • Срокът за ремонт не е по-дълъг от 30 (тридесет) дни.
 • Ако дефектът на устройството е неотстраним в рамките на договореният срок, фирма "Мегара ЕООД" се ангажира да го подмени или да предостави функционалния му еквивалент за времето на ремонта в зависимост от наличността в момента.

2 Рекламации

 • За рекламации се приемат устройства в оригинална кутия и пълна комплектация, с пълно описание на дефекта и условията на експлоатация.
 • Рекламации се приемат с представено копие от документа за покупката на устройството (фактура или стокова разписка) и гаранционна карта.
 • Повреди по време на транспортиране, неправилно съхранение или инсталация, неправилна експлоатация или колебания в ел. мрежа (токови удари), природни бедствия, механични удари или дефекти на устройства, с изтекъл гаранционен срок се отстраняват за сметка на клиента.

3 Инсталиране

 • Преди инсталиране на устройството да се прочете внимателно упътването от производителя за инсталиране, транспорт и съхранение.
 • При транспортиране, устройството трябва престои в помещението, в което ще бъде инсталирано, не по-малко от 2 часа за темпериране.
 • Устройствата, като DVR-и, който имат вентилираща система, да се инсталират в помещения с ниска запрашеност.
 • Върху вентилационните отвори на устройството не трябва да се поставят предмети, пречещи на охлаждането.

4 Изисквания към електрическата мрежа

 • Напрежение 220V ± 10% с честота 50Hz.

5 Гаранцията отпада в случай на:

 • Неправилна инсталация или неправилно включване в електрическата мрежа.
 • Неизправност или големи колебания в електрическата или комуникационната мрежа, експлоатация в условия на повишена влажност, температура, запрашеност, вибрации и др.
 • При поправки или изменения върху фактурата или гаранционната карта.
 • Опит за отваряне и ремонт на устройството от страна на клиента.
 • Повреди в следствие на природни бедствия, механични и токови удари, високоволтови електрически разряди в околната среда (светкавици), вибрации и други, който не биха се проявили при нормална работа на устройството.

6 Софтуер

 • Гаранционното обслужване не включва поддръжка на софтуер. Право и задължение на клиента е да направи копия на предварително инсталираните програми. Допълнително закупеният софтуер не включва инсталация, освен ако не е указано изрично в договора.

Коментари (0)

Напишете коментар

Моля влезте или се регистрирайте за да напишете коментар