Репитерни Панели

Репитерните панели (репитери) са предназначени да дават сигнали за функционирането на системата във всеки един момент, като повтарят индикациите на контролните панели. За разлика от последните, към репитерните панели не могат да бъдат свързани пожароизвестителни устройства и модули, тъй като те не поддържат конвенционални зони/адресируеми кръгове.

Използването на репитерни панели предоставя възможност в охранявания обект да се обособят допълнителни пунктове, които дават информация за пожароизвестителната система и евентуално могат да извършват контрол върху нея. Те са на по-ниска цена от контролните панели и следователно предлагат по-икономично решение от използването на допълнителни контролни панели