Ръчни Пожароизвестители

Ръчните пожароизвестители (ръчни бутони) са задължителен елемент на всяка пожароизвестителна система. Те са устройствата с най-голям приоритет и при активирането им системата веднага преминава в алармен режим. Поради тази причина при конвенционалните системи ръчните бутони се монтират в отделни зони.

Активирането на тези устройства става с натискане на бутон или подвижен пластмасов компонент, намиращ се върху тях. При някои модели бутона е разположен зад стъкло, което трябва да се счупи, за да се подаде сигнал за аларма. Стъклото при съвременните ръчни бутони е изработено от материал, не предизвикващ наранявания. Най-често се използват ръчни пожароизвестители с подвижен пластмасов елемент, който след натискане се връща в изходно положение чрез специален ключ.