Уважаеми клиенти, магазинът няма да обработва и изпраща поръчки до 23.06.2024 г. Всички поръчки, направени в този период, ще бъдат обработени и изпратени след 24.06.2024 г.

Периметрова Охрана

Днес нуждите от повишаване на сигурността и предотвратяване на нежелан достъп растат непрекъснато. Периметровата охрана дава възможност да се открие нарушител в даден обект още преди да са нанесени щети в охранявания обект, при пресичането на предварително зададена периметрова линия, която се явява граница на обекта. Тази граница е дадена площ около самия обект, така че при пресичането й да се подаде алармен сигнал още преди нарушителят да е достигнал до най-важната част от охранявания обект. Съоръженията за периметрова охрана работят на открито и са подложени на различни неблагоприятни фактори. Техническите средства, чрез които се извършва периметрова охрана почиват на различни принципи на детекция и зависят от начина на организиране на контрола. По-широко приложение намират микровълнови или инфрачервени бариери, детектори за движение, сензорни кабели, вибрационни сензори или комбинация от всички елементи. Ние предлагаме техника и системи за периметрова охрана на водещи производители в тази сфера.